PROJE GELİŞTİRME

 
Enerji Santralleri için;
Arazi tespit/Kurulum alanlarının belirlenmesi
Ön fizibilitenin raporlarının yapılması
Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) ve tarım yazısının alınması ve harita işlerinin başlatılması
Dağıtım şirketine veya ilgili yetkili kuruluşa başvuruların yapılması
Mevzi imar çalışmalarının yapılması
Projelendirme işlemlerinin yetkili kurumlara onaylarının yapılması
Finans olanaklarının araştırılması ve satış sözleşmesinin imzalanması