İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

   *Faaliyetlerimizi Yürürlükte Bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Mevzuat, İdari Düzenlemeler ve Yasal Şartlara Uymak
 
   *İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünü Oluşturmak ve Yaygınlaştırmak
 
   *Sağlıklı ve Güvenli Bir Çalışma Ortamı İçin Güvenli Ekipman ve Uygun Teknolojiler Kullanmak
 
   *İş Sağlığı ve Güvenliği Bilincinin Oluşturulması ve Geliştirilmesi için Eğitim Faaliyetleri Düzenlemek ve mevcut sistemin sürekli iyileşmesini sağlamak
 
   *Kaza Sıklık Oranı ve Kaza Ağırlık Oranlarını düzenli olarak değerlendirerek ve  Etkin Risk değerlendirmeler ile  İş Kazası ve  Meslek Hastalıklarının gerçekleşmesini önlemek,
 
   *İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının İyileştirilmesi Çalışmalarına Organizasyonun Her Kademesinin ve Paydaşlarının Katılımını Sağlamak
 
   *İş Sağlığı ve Güvenliği İlkelerimizin Benimsenmesi İçin Çalışanlarımıza ve Hizmet Aldığımız Tedarikçi Firmaların Çalışanlarına, Ziyaretçilere, Stajyerlere Yönelik Eğitim ve Etkinlikleri Geliştirerek Sürdürmek
 
   *Sıfır İş Kazası ve Sıfır Meslek Hastalığı Hedefini benimseyerek, Gerekli Önlemleri Almak Suretiyle Verimliliğin Artırmak
 
   *Faaliyet Gösterdiğimiz Her Ülkede İlgili İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı ve Diğer Gerekliliklere Uymak
 
 
ÇEVRE POLİTİKAMIZ
 
   *Yürürlükte Bulunan Çevre ile İlgili Mevzuat, İdari Düzenlemeler ve Yasal Şartlara Uymak
 
   *Çevreye, Canlılara ve İnsanlara Duyarlı Yenilenebilir Enerji Sistemleri Geliştirmek
 
   *Mevcut Doğal Kaynakların Korunması, Geri Kazanılması ve Atıkların En Aza İndirilmesi İçin Gerekli Çalışmaları Yürütmek
 
   *"Çevreye Saygı" Bilinciyle, Sınırlı Olan Doğal Kaynaklarımızı Koruyarak Gelecek Nesillere İyi Bir Çevre Bırakmak
 
   *Müşteriler, Çalışanlar ve Tedarikçiler de Dahil Olmak Üzere Tüm İlgili Tarafların Çevre Bilincinin Geliştirilmesi İçin Çalışmalarda Bulunmak
 
   *Çevre Sisteminin Başarıyla Sürdürülmesi İçin Çalışanlarımızın Sürekli Eğitilmesini Sağlamak
 
   *Yürütülen Faaliyetlerden Kaynaklanan Çevre Etkileri, Ortadan Kaldırmak ve Etkilerini En Aza İndirecek Gerekli Önleyici Girişimlerde Bulunarak Mevcut Sistemi Sürekli İyileştirmek,
 
   *İşletmemizde Yürütülen Faaliyetlerden Kaynaklanan Çevre Etkileri, Ortadan Kaldırmak ve Etkilerini En Aza İndirecek Gerekli Önleyici Girişimlerde Bulunarak Mevcut Sistemi Sürekli İyileştirmek
 
   *"Çevreye Saygı" Bilinciyle, Sınırlı Olan Doğal Kaynaklarımızı Koruyarak Gelecek Nesillere dost Bir Çevre Bırakmaktır.